เครื่องฟอกอากาศ

  • มีระบบกรองละเอียด สามารถดักฝุ่นและเชื้อโรคได้เล็กสุด 0.3 ไมครอน
  • มีระบบกรองกลิ่นแบบ Activated Carbon เพื่อใช้ดับกลิ่นอับภายในสถานที่
  • มี UV Lamp ทำงานควบคู่กับระบบ Photo Catalytic Oxidation เพื่อย่อยสลายเซลล์เชื้อโรคทุกชนิด และย่อยสลายสารไอระเหยต่ำ (VOC) ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
  • อัตราการผลิตอากาศสะอาด 265 CFM
  • ออกแบบและผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Description

  • มีระบบกรองละเอียด สามารถดักฝุ่นและเชื้อโรคได้เล็กสุด 0.3 ไมครอน
  • มีระบบกรองกลิ่นแบบ Activated Carbon เพื่อใช้ดับกลิ่นอับภายในสถานที่
  • มี UV Lamp ทำงานควบคู่กับระบบ Photo Catalytic Oxidation เพื่อย่อยสลายเซลล์เชื้อโรคทุกชนิด และย่อยสลายสารไอระเหยต่ำ (VOC) ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
  • อัตราการผลิตอากาศสะอาด 265 CFM
  • ออกแบบและผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา