ความชื้นในผนัง … สิ่งที่ต้องระวัง (ตอนที่ 2)

เราทุกคนต่างๆอาศัยอยู่ในบ้าน สำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แวดล้อมด้วยความชื้นทั้งสิ้น

ความชื้นในผนัง … สิ่งที่ต้องระวัง (ตอนที่ 1)

เชื่อว่าทุกท่านคงได้ทราบถึงภัยซ่อนเร้นจากการปล่อยให้ที่อยู่อาศัยได้รับความชื้นสะสมเป็นเวลานาน และรวมถึงข้อแนะนำในการตรวจสอบและกำจัดแหล่งเชื้อรา