บริษัท ติ๊งเน็ท คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด
1448/8 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 02-511-4742   , 091-886-6498
081-354-4430 , 091-886-6466
Fax : 02-9302776
e-mail : info@deepcleanexpert.com