ความชื้นในผนัง … สิ่งที่ต้องระวัง (ตอนที่ 2)

เราทุกคนต่างๆอาศัยอยู่ในบ้าน สำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แวดล้อมด้วยความชื้นทั้งสิ้น