ความชื้นในผนัง … สิ่งที่ต้องระวัง (ตอนที่ 1)

เชื่อว่าทุกท่านคงได้ทราบถึงภัยซ่อนเร้นจากการปล่อยให้ที่อยู่อาศัยได้รับความชื้นสะสมเป็นเวลานาน และรวมถึงข้อแนะนำในการตรวจสอบและกำจัดแหล่งเชื้อรา