ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

บริษัท ติ๊งเน็ท คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด

สาขา : บางเขน ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 070-2-77678-3

ชำระด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการบริษัท

บริษัท ติ๊งเน็ท คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด

เลขที่ 1448/8 ถ. พหลโยธิน

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900